Swap dalam forex perkara yang diharamkan Ulama sedunia

Salam,

saya ingin memberi info tentang swap , interest atau riba' yang wajib umat islam elakkan,


Ini adalah Jawaban atas pertanyaan dari student saya, yang share di website ini, barang kali ada orang lain yang ingin menanyakan perkara yang sama.


Mengenai Leverage :
Yang di maksud leverage adalah ; daya ketahanan. yang berhubungan dengan margin yang terpakai. contoh, kita buka $.10.000 dengan leverage 1:100, bererti jika kita masuk possisi 1 lot, maka dana yang terpakai (margin) sebesar $.1000, bererti kita masih punya dana (free margin) sebesar $.9000, atau 9 Lot. kalau 10.000 dengan leverage 1:200, bererti margin yang terpakai per lot adalah $.500, jika leverage nya 1:50, berarti margin yang terpakai sekali entry perlot adalah $.2000.Mengenai Spread
Spread adalah selisih harga jual dan harga beli, contoh ; jika kita buy GBPUSD, harganya adalah 1.6153, jika kita Sell, maka harganya adalah 1.6150, berarti selisih harga ( spread ) nya adalah 3 pips.Swap

Swap atau juga biasa di sebut interest, bahasa mudahnya caj overnight atau bonus overnight, atau caj transaksi yang tidak diingini trader. yang di maksud caj adalah melewati close market jam 4.30, jika posisi belum di close sampai dengan close market, maka akan di berlakunya swap. swap itu boleh jadi penambahan dalam akaun atau penolakan dari profit anda.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari info FX di Blog ini :