#Asas Perniagaan - Kos Analisis 2


Marginal Cost

·              Marginal cost adalah peningkatan (penurunan) jumlah kos dari meningkatnya level pengeluaran oleh satu uinit. 
·              Dalam menentukan berapa banyak unit yang hendak dikeluarkan, pembolehubah yang terpenting  adalah kos marginal 
·                 Konsep  marginal cost adalah teramat penting kepada penyebab  ekonomi 
Post a Comment

0 Comments

Cari info FX di Blog ini :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...