Kawalan Risiko Dalam Dagangan

Risiko membawa maksud perihal kebarangkalian berlakunya
kemungkinan tertentu samaada dari segi kewangan, harta, diri, dan pihak ketiga.

Kawalan Risiko dalam dagangan bermaksud kebarangkalian berlakunya
transaksi rugi dalam dagangan yang melibatkan kekuatan ekuiti modal  pedagang
bagi mengelakkan ekuiti hangups atau kekurangan margin untuk membuka sesuatu
transaksi dagangan.

Kawalan Risiko yang baik adalah sebanyak 1-5 peratus sahaja dari jumlah ekuiti
bagi sesebuah saiz lot yang dibuka Ketika memulakan urusan dagangan.

Ini mampu mengawal risiko daripada rugi besar dan juga dapat mengekalkan margin minima untuk
dagangan. Ia diperakui dan digunapakai oleh pedagang-pedagang besar dan syarikat-syarikat korporat dunia.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari info FX di Blog ini :