SahVCS menerangkan fungsi Dot sama level.

DOT HIJAU SAR di dalam SAHVCSTugas penting 2 dot sama level adalah:

1) Memberi tambahan ruang masa sesuatu trend itu berlangsung.

2) Ianya membawa maksud CS di DOT
kedua sama level akan lebih panjang dari Body CS DOT yang pertama.Ini merupakan salah satu bonus yang diberikan dalam teknik SahVCS didalam penggunaan tekniknya.


Namun perlu diingat setiap apa juga yang diguna pakai di setting SahVCS  mestilah menggunakan setting asal teknik ini untuk membolehkannya berfungsi dengan baik dan sempurna.

Pemilihan spread broker juga menjadi salah satu perkara penting didalam meletakkan pemalar untuk security value didalam teknik SahVCS.

Ini yang membuatkan pengguna boleh menggunakan teknik ini hanya dengan penggunaan setting asal SahVCS sahaja.

Ianya direka untuk membolehkan teknik ini beroperasi secara stand alone atau inline dengan broker-broker pilihannya.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari info FX di Blog ini :