SahVCS menerangkan MINI SIDEWAY & SIDEWAY BESAR


SahVCS menerangkan SIDEWAY  kepada 2 situasi.

Sideway adalah cara bagaimana situasi matawang distablekan mengikut tatacara SahVCS.

Bagaimana pun terdapat 2 cara pembahagian penggunaan SIDEWAY iaitu:

A) Mini Sideway.
B) Sideway besar.

A) MINI SIDEWAY.

Mini sideway adalah hanya untuk kejadian berlaku pada kejadian begini sahaja.

1) Di waktu pembukaan leher H4 dengan 3 cs yang menghasilkan SHADOW atau CS yang keluar dari BB sahaja.

Shadow berkenaan adalah keadaan yang membenarkan mini sideway berlaku di M15.

Begitu juga CS yang keluar dari BB di H4 .

SYARAT CS YANG KELUAR DARI BB MESTI AKAN MASUK SEMULA DI CS YANG SAMA ATAU DI CS YANG BERHAMPIRAN IAITU CS SELEPASNYA.

Disini ianya akan membentuk mini sideway juga di M15.

Hanya 2 cara begini digunakan untuk mengambil entry di sideway.

Had petunjuk adalah hanya berpandu pada tf yang paling besar dibenarkan adalah H4.

B) SIDEWAY BESAR.

1) Manakala sideway besar adalah keadaan yang wujud selepas H4 mendapat e2 nya.

Selepas e2 terbentuk ianya akan melahirkan lengkuk AC di point 1 ke 2 dan point 2 ke 3. Dan selepas itu DOT akan mula mencelah memasuki mid BB untuk menghampiri MA.

2) Keadaan 3 CS yang mempunyai impact yang dihasilkan melalui pembukaan 3 CS di leher baru hanya untuk selepas tf H4. Iaitu di tf D1,W & MN.

PERLU DI INGAT.

Di mini sideway perlu ambil berpandukan trend. Contoh trend H4 adalah buy maka bila CS ianya turun. Ia perlu hanya entry secara instant buy sahaja. Manakala untuk sellnya hanya perlu standby PO sell menuju 2 CS sama level sebagai TP nya di M15. Rujuk cara SahVCS menentukan TP menggunakan 2 CS sama level ye.

MANAKALA UNTUK SIDEWAY BESAR PERLU AMBIL IANYA SEBAGAI e2 tf yang lebih besar darinya.

Penggunaan sideway besar perlu entry SWING dengan lot saiz paling kecil untuk menjaga margin. Manakala mini sideway pula boleh dijalankan secara SCLAPING.

Spike tidak akan mengubah trend jika ianya berlaku didalam masa trend.

Spike hanya akan mengubah trend jika ianya berlaku di sideway sahaja.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari info FX di Blog ini :