SahVCS menerangkan cara penggunaan 2 CS sama level & TP


Teknik SahVCS menggunakan 2 CS sama level sebagai TP nya.

Dibawah ini akan diterangkan mengapa dan bagaimana 2 CS mempunyai peranan penting didalam penggunaan teknik SahVCS.

👉 2 CS sama level H4 mewakili 16 CS SIDEWAY di M15.

👉 2 CS sama level H1 mewakili 4 CS SIDEWAY di M15.

👉 2 CS sama level mewakili :

D1   = ?
W    = ?
MN  = ?

Jadi 2 CS sama level adalah mewakili CS SIDEWAY sebenarnya.

TP SahVCS adalah menggunakan TP SIDEWAY . Malah bukan sahaja TP digunakan dengan rujukan SIDEWAY tetapi kesemua asas SahVCS adalah diasaskan berpandukan SIDEWAY. Sebagai contoh;

👉 Layer
👉 VHL
👉 HL
👉 IDLE
👉 LL
👉 VLL
👉 Pembukaan Leher
👉 e2
👉 AC
👉 TP

JADI DISINI DIBERITAHU CARA SahVCS adalah berdasarkan sepenuhnya sebagai penggunaan SIDEWAY.


Kita rujuk dahulu ianya sebagai sebahagian dari CS BUY untuk penerangan dibawah ini.

Rajah 1:Dalam RAJAH 1 dilukiskan sebagai 2 CS sama level yang tidak sama panjang.

😄 Kedudukan A adalah sama level dari pertukaran CS sebelum (hijau) dengan CS semasa (merah).

😄😄 Kedudukan B adalah beza antara Kedudukan point CS sebelum (hijau) dengan CS semasa (merah).

😄😄😄 Kedudukan C adalah average (titik tengah) yang digunakan sebagai rujukan TP.

Itu adalah cara pengambilan TP di 2 CS sama level bagi 2 CS sama level tidak sama panjang.

Rajah 2:


Rajah 2 pula adalah cara pengambilan TP di 2 CS sama level yang sama panjang.

😀 Kedudukan A adalah sama level antara CS sebelumnya (hijau) dengan CS semasa (merah).

😀😀 Kedudukan B adalah keadaan sama level atau sama panjang body antara CS sebelum (hijau) dengan CS semasa (merah).

😀😀😀 Kedudukan C adalah titik tengah @ average kedua dua panjang CS berkenaan. C adalah TP.

Untuk lebih kebaikan dan mengurangkan risiko bagi yang swing sehingga bulanan lihat kedudukan M15 dan MN yang ditandakan di  Rajah 1 dan Rajah 2.

TP M15 adalah di tengah - tengah titik pembahagian. Manakala TP MN adalah di hujung titik dan menyentuh touch point B.

Jadi di sini perlu diingat untuk pengambilan TP semakin besar time frame yang digunakan ianya perlu dikurangkan dari cara pengambilan TP M15.

SEBABNYA ADALAH:

😀 TP swing akan capai juga di titik tengah berkenaan tetapi akan mengambil masa yang lebih lama dan memerlukan 3 cubaan untuk mencapai TITIK TENGAH.

😀😀 SIDEWAY pada asasnya adalah gabungan dari kenaikan dan penurunan CS . Jadi dalam 1 CS time frame besar adalah mewakili lebih banyak bilangan  CS M15.

😀😀😀 ianya bagi membantu mereka yang suka closed entry awal setiap satu layer yang dibuat bagi menjaga margin.

MANAKALA BAGI CARA SELL PULA IANYA HANYA PERLU MENTERBALIKKAN SAHAJA KAEDAH INI DARI BUY KE SELL.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari info FX di Blog ini :