(2) perkara penting apabila berlakunya INSIDE BAR pattern

Terdapat dua(2) perkara penting apabila berlakunya INSIDE BAR pattern iaitu:REVERSAL


a. Berlaku selepas Rally yang panjang

b. Seringkali berlaku pada hujung waktu penutup (market closed)


PAUSE


a. Memberitahu kebarangkalian continuation berlaku

 b. Berlaku ketika waktu aktif(open market atau pertengahan sesi market)

c. (PENTING) Berlakunya Breakout pada High atau Low Inside Bar yang memberitahu continuation berlaku. 


                                                 


• Gambar  menunjukkan bentuk Inside Bar

 • Gambar  menunjukkan perbezaan  bentuk candlestick tetapi mempunyai persamaan dari segi ciri High dan Low

• Inside bar boleh berlaku dalam bermacam macam bentuk jika kita menggunakan Candlestick Pattern seperti yang ditunjukkan pada Candlestick No(1),No(2), dan No(3).

• Bar Chart dapat menunjukkan bentuk Inside bar yang sangat jelas.

• Jika trader menggunakan candlestick untuk mencari inside bar. Ianya sangat sukar berbanding menggunakan Bar chart yang hanya perlu melihat High dan Low candle sahaja.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari info FX di Blog ini :