3.2.1 TUJUAN PASARAN(MARKET) DIBINA

Pasaran dibina adalah untuk menemukan antara pembeli dan penjual. Exchange adalah tempat(place) untuk melakukan transaksi jual beli atau persetujuan(agreement) antara pembeli dan penjual.

Di dalam satu pasar akan terdapat beberapa pemain utama yang akan melakukan transaksi perniagaan ini. Antara nya adalah seperti berikut:
I. Pengeluar(Producer) : Masuk ke dalam pasaran untuk menjual(Sell  Side)


II. Pengguna (Consumer): Masuk ke dalam pasaran untuk membeli(Buy Side)


III. Retail/Speculator/Individual Trader: Masuk ke dalam pasaran untuk membeli atau menjual (Buy Side or Sell Side)Perbezaan utama antara pemain pasaran iaitu Producer, Consumer dan Retail/Speculator/Individual Trader adalah dari segi kuantiti(size) yang ditawarkan semasa melakukan transaksi. Pengeluar(Producer) dan Penguna(Consumer) sentiasa mempunyai kauntiti(size) yang besar berbanding Retail/Speculator/Individual Trader. Oleh kerana Producer dan Consumer mempunyai kuantiti(size) yang besar, mereka ini dapat mengerakkan pasaran ke satu harga yang boleh digunakan untuk melakukan transaksi. Retail/Speculator/Individual Trader tidak mempengaruhi pasaran kerana mereka juga terpaksa membeli daripada pengeluar(consumer). Mereka ini akan membeli atau menjual dengan kuantiti yang kecil untuk memenuhi keperluan mereka sahaja. 
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari info FX di Blog ini :