BAHAGIAN 5: ASAS-ASAS UTAMA KEFAHAMAN DEPTH OF MARKET(D0M)

5.0 PENDAHULUAN

Bahagian ini akan menerangkan secara terperinci mengenai beberapa keadaan(condition) yang berlaku di dalam pasaran melalui penerangan lengkap menggunakan DEPTH OF MARKET. Bahagian ini juga sangat penting untuk difahami dengan sangat mendalam kerana ini adalah ASAS-ASAS penting kepada kefahaman OrderFlow dan asas OrderBook.

 Beberapa perkara perlu diberi difahami sebelum memahami contoh contoh yang akan diterangkan adalah seperti berikut:

• Ringkasan Kemasukan Orderflow

 • OrderBOOK jam 11:00:00AM adalah rujukan awal

 • Kemasukan orderflow mempunyai IO atau Order Identification , iaitu bermakna Order ini adalah unik dan dianggap sebagai satu kemasukan single flow

• Contoh yang diterangkan dalam bahagian ini adalah keadaan atau condition market yang berlaku di pasaran melalui OrderBook atau DOM.


• Berikut adalah  RINGKASAN kemasukan Order dari Contoh-Contoh yang akan ditunjukkan mengenai Asas Depth of Market (DOM) .

                      

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari info FX di Blog ini :