BAHAGIAN 6:DI MANA MAHU MELIHAT ORDERBOOK ??
6.0 Di mana mahu melihat ORDERBOOK?CME Group adalah satu entiti yang terkenal di dunia. CME group memperdagangkan dan mengawal selia hampir 3 billion kontrak bernilai hampir 1 Quadbillion secara purata. Syarikat ini menyediakan kemudahan bagi pembeli dan penjual untuk melakukan perniagaan. Mereka telah membawa individual,syarikat-syarikat besar, dan instituasi yang memerlukan mereka mengawal risiko. CME Group mempunyai 4 pasar utama (Exchange) iaitu CME,CBOT,NYMEX, dan COMEX. Produk yang ditawarkan adalah seperti interest rate,foreign exchange,energy,agricultural commodities dan lain-lain. Melalui kemudahan yang diberikan oleh CME group, pengguna dan peniaga dari seluruh dunia dapat melakukan perniagaan melalui mereka. Oleh hal demikian, CME group telah menyediakan satu satu mekanisme bagi memberi informasi kepada semua peniaga mereka dalam melakukan perniagaa. CME Datasuite adalah satu perkhidmatan yang disediakan oleh CME group untuk melihat keadaan pasaran di dalam kawalan mereka. Walaupun market adalah tidak centralize, tetapi kemasukan pemain pasaran adalah melalu mereka. Setiap kemasukan akan ditunjukkan melalui CME datasuite.

Oleh itu, bahagian ini akan menerangkan bagaimana untuk melihat OrderBook yang ASLi dari pasaran terbuka. Kita akan menggunakan CME datasuite untuk mendapatkan maklumat tersebut.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari info FX di Blog ini :