CONTOH 1

(1) Kemasukan order adalah seperti berikut:

Pada jam 11:00:30am, terdapat kemasukan order iaitu Order L802 yang mahu membeli pada harga RM23 pada jumlah 200unit. Order ini perlu “dilepaskan” ke dalam pasaran melalui Broker DM Inc. yang dipersetujui oleh pelanggan ketika itu.

(2) Pada jam 11:00:00AM , status orderbook di Stock XYZ yang ditunjukkan adalah seperti berikut:                                  


Dapat diperhatikan berdasarkan book pada jam 11:00:00AM di atas adalah seperti berikut:

• Best Bid : RM27 [480]
 • Best Offer : RM30 [25]
• Maka, Spread RM30-RM27 = RM3
 • Total Bid :600 Unit
• Total Offer : 636 Unit


(3) Berikut adalah ciri-ciri Order L802 dimasukkan ke dalam OrderBook yang terdapat pada jam 11:00:00 AM.

 I. Order L802 mahu membeli pada harga RM23 dengan kuantiti sebanyak 200unit

II. Order L802 berada di bawah Best Bid (RM27) (rujuk book pada jam 11:00:00AM)

 III. Maka, order L802 akan menjadi buy limit order dan berlaku “pertambahan jumlah order” di RM23 berlaku yang berlaku pada jam 11:00:30AM

(4) Berikut adalah OrderBook yang akan dilihat selepas kemasukan Order L802:

                                   

a. Status orderbook pada jam 11:00:00AM sehingga jam 11:00:30AM ditunjuk seperti di atas.

 b. Order L802 menjadi buy limit iaitu di bawah best bid. Dan berlaku pertambahan kuantiti di harga RM23. Order ini melakukan operasi penambahan di harga RM23 dengan kuantiti sebanyak 200unit

 c. Final Orderbook selepas kemasukan Order L802 dan dapat dilihat jumlah kuantiti di RM23 menjadi 230 unit selepas kemasukan order L802.

d. Perhatikan spread tidak berubah selepas kemasukan order L802 kerana order ini menjadi buy limit dan diletakkan di bawah best bid

e. Terdapat pertambahan “Jumlah Membeli atau Total Bid” yang berubah dari Total Bid : 600 unit(jam 11:00:00AM) kepada Total Bid: 800 unit (jam 11:00:30AM) kerana kemasukan Order L802.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari info FX di Blog ini :