CONTOH 5
Contoh 5 menunjukkan bagaimana arahan memasukan order dilakukan dan kesan terhadap orderbook.

(1) Kemasukan order ditunjukkan adalah seperti berikut
Pada jam 11:00:30AM, terdapat kemasukan order iaitu Order K464 yang mahu menjual Stock XYZ pada harga “market” dengan kuantiti sebanyak 480 unit. Permintaan order K464 yang mahu menjual ini perlu dilepaskan/dipenuhi ke dalam pasaran melalui Broker DM Inc. yang dipersetujui oleh pelanggan ketika itu. Broker DM Inc. bertanggungjawab dan ditugaskan untuk memenuhi keperluan Order K464.

 (2) Pada jam 11:00:00AM, status orderbook di Stock XYZ yang ditunjukkan adalah seperti berikut:Dapat diperhatikan berdasarkan book pada jam 11:00:00AM seperti dia atas adalah seperti berikut: • Best Bid : RM27 [480] • Best Offer : RM30 [25] • Maka, Spread RM30-RM27 = RM3 • Total Bid :600 Unit • Total Offer : 636 Unit

 (3) Berikut adalah ciri-ciri Order K464 yang dimasukkan akan dimasukkan ke dalam Orderbook pada jam 11:00:00AM I. Order K464 mahu menjual pada harga market dengan kuantiti sebanyak 480 unit sahaja. Istilah “market” bermaksud order K464 akan dilepaskan pada Best Bid(harga tertinggi mahu membeli) ketika itu. Order ini adalah direct market order dimana order ini bukan limit order. Ia perlu dilepaskan pada apa pun harga terbaik yang ditawarkan ketika itu.

II. Berdasarkan Orderbook jam 11:00:00AM, Best Bid iaitu harga tertinggi mahu membeli adalah RM27 dengan kuantiti 480 unit.

III. Maka, Order K464 akan mengambil 480 unit yang ditawarkan pada jam 11:00:00AM current book sebanyak 480unit di harga RM27. Order K464 akan dilepaskan sebagai market order kerana terdapat harga tertinggi(best bid) yang mahu membeli daripada Order K464(matching)

 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari info FX di Blog ini :