SahVCS mengunapakai average sebagai TP


Pencarian 2CS sama level diperlukan bagi menghasilkan TP sideway.

TP sideway akan memberikan touch down pada nilaian TP nya dan akan return semula.

Ianya juga akan memberikan 3 kali cubaan menuju semula ke point TP dan ianya memberikan profit maksima.

Estimate masa diperlukan untuk kadar biasa adalah seperti berikut:

M15 = Sekitar 45 minit.
H1 = Sekitar 4 hingga 5 jam.
H4 = Sekitar 1 1/2 hari menuju 2 hari.
D1 = Sekitar seminggu.
W1 = Sekitar sebulan.
MN = Sekitar 4 bulan.

 Namun begitu ianya bergantung pada market laju atau slow. Namun nilaian TP akan tetap valid.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cari info FX di Blog ini :